CLICK HERE!

CLICK HERE!
T-SHIRT SILKSCREEN PRINTING SERVICE

10% ELAUN KERAIAN PM, TPM, MENTERI DAN TIMBALAN MENTERI DIKURANGKAN

Salam pembaca yang dihormati, Perdana Menteri Malaysia , Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi telah mengumumkan penurunan elaun pegawai-pegawai tertinggi kerajaan sebanyak 10% bagi mengurangkan kos yang ditanggung kerajaan selama ini. Langkah tersebut merupakan antara 4 langkah yang dirangka oleh kerajaan untuk mengurangkan beban rakyat.

Antara langkah-langkah lain ialah mempercepatkan bayaran rebet yang dijanjikan mulai sabtu ini bagi setiap kereta dan motosikal mengikut kategori yang ditetapkan dan yang telah memperbaharui cukai jalan bermula pada April dan Mei tahun ini. Kuota fleetcard untuk pengusaha pengankutan ditambahkan dan jaringan sosial diperbaikil lagi.

Kesemua langkah tersebut didakwa dapat menjimatkan kos kepada RM2 billion.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails